Produktnummer:
159209

Maurspray

400 ml Raid
69,90
69,90
69.90
69.90
5592
Pris eks. MVA
6990
Produktinformasjon
Klassisk og effektiv maurspray fra Raid, 400 ml. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.
Næringsinnhold
Informasjonen er levert av ARVID NORDQUIST NORGE AS

Fare- og sikkerhetsinformasjon

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.